Skip to Main Content

Social Events/cultural Event

EnglishWarayTagalogSugbuanonInabaknonBicolIlukoHiligaynonPangasinanChabacanoWaray 3-5yoWaray 6-8yoWS WarayEnglish (travel)English (food)English (fashion)N. S. WarayInatiBisaja
baptismbunyagbinyagbunyagbunyag
christmaspaskopaskopaskopasko
reunion/gatheringkatitirokpagsasama-samapanagtigompagbararagat/pagtiriripon
fiestapatronpistapiyestapiyesta
birthdaykaadlawankaarawanimong natauhanka'allawan
weddingkasal/karasalkasalkasalkasal
new yearbag-o nga tuigbagong taonbag-ong tuigbaha'o taon
vigillamay/pagbangkay/pu-agburollamaylamay
hadanggabi ng kasaltapossada-sadasugidanon
benefit dancesaragyaw/sarayawsayawansarayaw galagala
novenapanobenanobenapagpanovena
graduationpaghuman/pagtangpospagtatapospaggradwar
house-to-house campaignpanaguktokpangangampanyapagtutu'o nga aniya titakka
All-Saints Daykalag-kalagundaskalagkalagfiesta si mga minatay
entreatpamalayipamanhikanmangangasawapamalayi
rice harvestkatbari/kat-anianihan ng palaytagbaripangani-na
rice plantingpananom/tagtanompagtatanim ng palaymagtanomtigtanumon
Holy Weeksemana santamahal na arawkamahalan
death anniversarytagbo/pasulitanibersaryo ng kamatayanpasulit
cockfight/derbypabulang/pintakasisabongburulang
publicpubliko
forthcomingpalaabuton