Skip to Main Content

Sports

EnglishWarayTagalogSugbuanonInabaknonBicolIlukoHiligaynonPangasinanChabacanoWaray 3-5yoWaray 6-8yoWS WarayEnglish (travel)English (food)English (fashion)N. S. WarayInatiBisaja
play/gamemulay/uyas/uyaglaroduwapayawya
boxingsuntokayboksingboksing/suruntukayborotsing
raceparombaay/palanatay/paunahay/rpaunahan/pabilisan/karerabukurayrurumba
wrestlingsurunggopambunodudlongurunot-unot
swimminglanguyaylanguyanrumba-langoyrarangi
runningdadlaganaytakbuhanrumba-daganralahi'ay
volleyballbalibolbalibolbalibol
baseballbeysbolbeisbolbisbol
billiardbilyarbilyarbilyarbilyard
taekwandokaratikaratikarati
fencingpintsingaypensing
arnisbaralbagayarnisporonitihay
horse racingturugpokarera ng kabayorurumba agkabayo
martial artskaratikaratikarati
cycling raceparumba-bisikletakarera ng bisikletarurumba agbisikleta
golfgolpgolpgolf
bowlingbawlingbawlingbowling
tennistenistenistennis
footballputbolputbolfootball