Skip to Main Content

Agriculture

EnglishWarayTagalogSugbuanonInabaknonBicolIlukoHiligaynonPangasinanChabacanoWaray 3-5yoWaray 6-8yoWS WarayEnglish (travel)English (food)English (fashion)N. S. WarayInatiBisaja
fertilizerabonopampatabaabonoabono
native plowaradoararodaroarado
seedlinggahibutobinhi/luyong/turokgahi
?pikas
bolobulo/purangitaksundangsundang
rice branupaipa/darakbabang
sacksakosakosakosako'
farmumabukidhagnapitak/aradohan
farmerparag-umamagsasakamag-uumamang-uuma
planttanimtanomtinanom
harvestpagbari/pag-anipag-anipag-anipag-ani
clearing fieldpaghawan/pagdalospaghawanpaghawan si aradohan
agricultureagrikultura/pag-umaagrikulturaagrikultura/pang-umapag-uma
cultivate landpagpoblar/pag-aradopagbungkal ng lupapag-ugmad sa yutapag-okad/pag-arado
let land for hire cultivation
plowararodaro/pamugwalarado
harrowsurodsudlay sa pagdaroarado
hayuhotdayamiuhutuhut
ricefieldhagna/pasakaypalayanbasakmalli
ricegrainhumay/paraypalayhumayparay
askpagmakinamagtanongpagtraktor
landlupayutapitak
wooden cart/carabao cartbarsa/kanggabalsabalsabalsa
scaltersabwag/sabragikalatsabwagsabwag
plantersmagtaranum/paragtanummagtatanimmagtatanommantatanom
cultivatepaghabokpaghabokpagwatiwat
weedingpagsabnitgamasin/pagbunot ng damopagguna
weed/grassbanwa/sighotdamosagbotgabon
harrowingpagsurodparagusinpagsudpagsurod
panhiligadsutodpaghaw-aspaglimpyo si kina'ingintalamnan
drying ricegrainpagbulad hin/san humaypagbilad ng palaypagbuwag og humaybulad paray
soaking ricegrainpagpahurum hin humaypagbabad ng palaypaghumol sa humaypagpatudok si gahi
using hand masterpaglanmasterpag-tractorpaglanmaster
climbingpanakapag-akyatpagsakapagpanahik
plowingpag-araropagdaroarado
plantingpagtalsokpagtanim
planting camote tops and cassavapagtanum hin ganas ngan balangpagtanim ng talbosng kamote atpagtanom og gay og balanghoylingko kamonte'
sicklegarabkaritsanggot/salabasyab
shovelpalapalapala
axeparakol/atsapalakolatsahatsa
pailbalde/timbabaldebaldebalde
hand tractormakinahand traktor
irrigationpatubigirigasyonpatubigirrigation
tenantsaopnangungupahansaop
landownertag-iya hit/san tunanagmamay-ari ng lupatag-iya sa yutatagtawa si pitak/malli
grasscutterharas/rabas/dalospamutol ng damoharasharas
rakekagkagkalaykayrakekagkag
bootsbotas/botabotabutasbutas
hatsadoksumbrerosadoksadok
golden apple snailkuhol/ku-olkuholkuholkuhol
carabaokalabawkabawkarabaw
hectareiktaryahektaryaiktaryaiktarya/layyon
mudlagay/lapak/lapokputiklapoklapok
winowernigobila-onigotapan
weighing of produce/sellingpagpatong/pagpatimbang/pagpisapagpapatimbang ng produktopagpatimbang
coconut shellbagolbaobagolbagol
woodkahoykahoykayo
coconutniyoglubisaluka'
coconut trees/cocoland/coconut farmkalubianniyugankalubiansaluka'an