Skip to Main Content

Clothing Care

EnglishWarayTagalogSugbuanonInabaknonBicolIlukoHiligaynonPangasinanChabacanoWaray 3-5yoWaray 6-8yoWS WarayEnglish (travel)English (food)English (fashion)N. S. WarayInatiBisaja
sampaynaglamasita
bleachkulakulakula
sewtahitahitahitahi
wash clothespaglabapaglabalabapag'pupo
needlekarayomdagomdagum
mending of clothessursisulsitangbil/nagtangbilan
threadinulang/ulangsinulidalundrisolang
safety pinperdiblearpelertogsok
buttonbatones/butonesbutonesbutonesbutones
wring clothespugapigapugapag'ga
hang up to dry clothesisampay/isablay/ipalaypayisampayhayhaypinalaypay
ironplantsa/pirinsaplantsaplantsaplantsa
to iron clothesplantsaha/pirinsahaplantsahinplantsahonpralantsahon
laundry starcharmidolarmirolalmirolarmidol
to laundry starcharmidulapan-armidolan
to bleachpagkulapagkulaagpakula
soakhumol/hurom/luoybabadhumolbabad
to soakighumol/ighurom/paluuyiibabadihumolbarabadon