Skip to Main Content

Hygiene

EnglishWarayTagalogSugbuanonInabaknonBicolIlukoHiligaynonPangasinanChabacanoWaray 3-5yoWaray 6-8yoWS WarayEnglish (travel)English (food)English (fashion)N. S. WarayInatiBisaja
swimlangoylangoylangoyrangi
bathekarigo/parigomaligokaligomandi
wet intentionallyhulsonbasainbas-onbasi
soapsabonsabonsabon
bleachlatakpagladladagbabad
preliminary washing (of dishes)panlinolinu-anlinu'in
wash facehiram-os/huram-oshilamoshilam-oskuram-os
rub with stonepanhirog/panludgodmanghilodpaglugodaglodgod
soak one's body in water to cool offpagbabad/paglug-om/paglunaymagbabadpaghumolagbabad c bwahi
to wash or clean something (utensils)paghugasmaghugaspaghugaspo'po
shavepag-ahit/ara/pagbarbasmag-ahitpagkagis, paghimungotag-ahit
gurgle/rinse the mouthalimugmog/limugmogmumogmulmogmugmog
wash feetpanhimsaw/panhimusahugasan ang paapanghimasamandi
haircutpag-arot han buhok/pagburogmaggupit ng buhokpagputol sa buhok, pagtupiagpaburog
comb hairpagsudlaymagsuklaypagsudlayagsuday
washing handspaghunaw/paghinawmaghugas ng kamaypaghunawaghugas tamburo/kuso
brushing teethpagsipilyomagsipilyopagsipilyoagtoothbrush
clipping nailspamaklomaggupit ng kukopanghingukoagpaklo
change of clothespagliwan hin badomagbihis ng damitpag-ilis og sinenasalli bado/agsalin
cleaning of earspangatuli/pangulalimaglinis ng taingapangatuliaghinalimpong
cleaning of nosepanhinganga/panhinungotmaglinis ng ilongpanghingugmolimpya si orong
wash one’s self after bathing in a pool or river/spagtalimsaw/pagtab-as/pagbulyapaghinawnawsawsaw
half-bathpaglabarpanhimasaaglabar
change of underwearpagliwan hin panty/briefmagbihis ng panloobpag-ilis og pantysalli panty/brief
use powderpanmulbomagpulbopamulbosagpolbo
use perfumepagpahamot/pagpahumotmagpabangopagpahumotagpasanghit
use of soappanabonmagsabonpanabonagsabon
change of sockspagliwan medyasmagbihis ng medyaspag-ilis og medyassalli medyas
wash one's legspanhimsaw/paghinsawmaghugas ng paapanghimasalimpyahin i pa'a mo
wash clothespaglaba/pagbunakmaglabapaglabaagpo'po
wash one's private partpagwaswas/pag-usawpaghugasaglimpyaha
wash one's facepaghiram-os/paghuram-osmaglihilamospaghilam-oskuram-os
rinse (usually clothes or utensils)pagbulyasmagbanlawpagwaswasagbullaw
to wash something (with scrubbing)paghunasalimpya
to wash something (with a cloth)pagpunaspagtrapoagtrapo
to wash or clean a surfacepaghinispaghinisagtrapo
to wash something not thoroughlypagnawnaw/pagpulaspugaspaghinawnawkuso
to wash or clean a woundpagdanggas/paglanggasmaghugas ng sugatpaghunadaglimpya si samad
wash the a surface (i.e., floor)pagbaldiyopaghugasagbaldiho
wash or clean one's lips and chinpaghimgomaghugas ng bibigpagtrapo sa baba^aghimgo
wash an object by shaking it in waterpaglusgusipaglugolu'go'in
wash out or eliminate uselessly or destroy by watepagwasiwaspaghinawnawsawsaw
take a bath (usually used when the speaker is angrdam-og/parigopaligokaligopamandi
kapangra